Sunday, August 24, 2008

Seachtain na Gaeilge in Esopus NY

Tá an tseachtain ag tosnú anocht! Beidh mé i mo mhúinteoir ann ach ní féidir liom dul anocht. Beidh mé ann luath amaireach in am bhricfeasta agus beidh an chéad rang ag tosnú ar a naoi a chlog. Beidh cúig rang Gaeilge ag gach leibhéal in aghaidh an lae, trí cinn le múinteoir agus dhá cheann don dream ina aonar, seans acu dul thar na h ábhair a bhí acu sa rang agus cleachtadh a dhéanamh le cheile. Ranganna cheoil agus damhsa chomh maith agus gníomhaíochtaí difriúla gach oíche. Oibríonn an clár seo go han mhaith. Beidh spraoi ag cách.

Friday, August 22, 2008

Aimsir an tSamhraidh! (agus costas leis!)

Bhuel, bhuail tintreach ar an tigh seo s’againne an tseachtain seo chaite. Bhíos sa chistin le Cara, bhí sise mí chompordach mar a bhíonn sí i gcónaí in aimsir stoirmiúl, go h-áirithe tintreach agus toirneach. Bíonn a fhios aici de gnáth leath uair roimh a theacht agus tosaíonn sí ag gearán agus ag iarraidh brú a chur orm dul thíos staighre go dtí an íoslach léi mar níl sí sásta dul ina h aonar. Ní rabhas ag tabhairt aon aire di ach ag an am céanna mhúchas mo ríomhaire agus bhíos ag ullmhú cupán tae sa chistin nuair a bhuail an diabhal tintreach ar an tigh le pléascadh glórach díreach ós ár gcomhair ag fuinneog na cistine. Léim an bheirt againn le scanradh agus síos an staighre linne gan moill ar bith! Ar theacht aníos dom tar eis seala gearr chuala mé rud cearr, aisteach. Bhí an coffee grinder ag obair go dian cé nár chuir éinne ar siúil é…..Cheapas go raibh gach rud eile ceart go leor ach faraoir ní raibh….fuaireas an scéal amach ar ball……… D’éirigh borrann aibhléise le bualadh an tintreach a dhein bruscair as an gréasán ríomhairithe sa tigh. Mar a luaigh bhí mo riomhaire deisce múchta ach rith an borrann trí sreanga an ghréasáin. Bhí cártaí ghréasáin i dtrí ríomhaire scriosta, an móideim, an router, agus tá ríomhaire Eoghain scriosta amach is amach chomh maith, in ainneoin an baic thintrí a bhí aige, bhí an ríomhaire sin ar siúil ag an am. Sin an scéal. Bhí ár líonra sa tigh scriosta go dtí inné agus sinn ag feitheamh ar rudaí ag teacht chugainn gach lá sa phost.

Wednesday, August 13, 2008

Ne le Dis a Personne (Ná hAbair l'Aoinne)

Bhíos ar turas seachtaine agus seachas an aimsir bhí gach rud go breá! Bhaineas an-taitneamh as Montreal, b'fhada an la ó chualas teanga na Fraince agus bhí orm éist go gear an cor rud beag a tuiscint, anois is arís d’éirigh liom agus bhíos sásta le sin. Ar theacht abhaile dom chonaic go raibh scannán tri mheán na Fraincise, Ne le Dis a Personne (Tell No One) ar siúl i m’amharclann áitiúil, Jacob Burns Film Center agus os rud é go bhfuilim i mo Francophone anois chuaigh me oíche Domhnaigh chun é a fheiscint. Molaim go mór an scannán seo, fiú múna bhfuil focal franchise agat mar tá fotheidil an mhaith ann, (bheinn caillte amach is amach gan iad in ainneoin mo chúpla focal!) Ta an scéal casta agus suimiúil bunaithe ar leabhar a scríobh Harlan Coben.


Sunday, August 03, 2008

Fíor Litir sa phost

Fuair mé litir inné ó m’aintin. Gretta is ainm dí agus tá sí ceithre scór is cúig bliana d’aois. Is annamh anois le email, skype srl a fhaighim fíor litreacha sa phost agus bhí a fhios agam díreach gur ise a scríobh an ceann seo… ní ón lámh caolchrúbach ach ón gclúdach seanfhaiseanta éadrom ‘aerphoist’ a bhí ann le riabha ar na taobhanna. D’úsáid sí seanpháipéar éadrom scríbhneoireachta chomh maith taobh istigh! Bhíos mar pháiste le bréagán nua, fíor litir le cúig leathanach!! Duine den ghlúin sin atá inti a scríobhann níos mó ná fiú cianghlaoch a dhéanamh ar an bhfón, “trunk call” a thugann sí orthu siúd! Bhí lón breá againn le cheile le déanaí nuair a bhíos in Éireann agus sinn ag plé cúrsaí polaitíochta an dá tíortha, Darfur, leabhair, ealaíon, agus a sean madra nach maireann, bíonn tuairim aici faoi gach aon ábhar agus ní théann aon scéal domhanda thairsti. Cónaíonn sí ina aonar anois ach bheinn níos compordaí dá mbeadh madra beag aici, ní hamháin de bharr an comhluadar ach mar ghléas sábhála! Tamall gearr ó shin tháinig bean chun a dorais agus do shá sí isteach gan choinne agus ghoid sí mála na seanamhná a bhí ar bhord an halla.
Bhí an droch eachtra sin críochnaithe taobh istigh soicind, ach mar a deir Gretta féin, cé gur bhain an eachtra geit mór aisti ar a laghad ní raibh sí gortaithe ………agus ní raibh mórán sa mhála sin ach airgead, mar sin níor goideadh sa deireadh ach a féinmhuinín. Sílim go bhfuil sé sin ag teacht thar n-ais chuici anois. Ba bhean neamhspleach í a saol iomlán agus ba mhaith léi fanacht mar sin tamall eile más féidir. Tuigim go mór é sin agus déarfainn go mbeadh sí go breá gan daoine bagrach ag cur isteach uirthi.

Beidh mé ag dul ar turas seachtaine inniu; cúpla lá i mBoston, ansin seal i Maine agus ansin trasna go Montreal ar feadh tamaillín agus sa deireadh cúpla lá sa pháirc Adirondack anseo i stát Nua Eabhrac.