Wednesday, December 31, 2008

An Bhliain Ur.

Amarach la cinn bliana! 2009 beagnach buailte linn anois.

Ta an t-am fos againn cinnti a dheanamh ar runda na hAthbliana, ach an gcoimeadann einne a chuid ruin faoi lathair? An bhfuil siad sean fhaiseanta!Beidh cupla ceann agamsa ceart go leor agus taim reasunta sasta liom fein maidir le na cinn a bhi agam i mbliana.
Is trua go bhfuil cursai pholaitiochta ag dul in olcas i Palestine aris, ni doigh liom go mbeidh cothrom na feinne ansin ariamh chomh fada agus ata siad ag troid mar seo agus is iad an dream is laige ata ag fulaingt is mo, paisti na palestinigh. Nuair nach feidir le na seana namhaid seo fiu labhairt le cheile nil seans ar bith acu teacht ar siochan. Cuireann se isteach orm gach uair a bhim ag eisteacht leis an raidio le deanai.


Bhuel, taim fein i dtuaisceart stait Nua Eabhrac, An Tir o Thuaidh mar a tugtar uirthi anseo, The North Country, ana chuid sneachta agus ana fhuar leis, deirtear go mbeadh se 10 ceim faoi zero anocht, farenheit, nios fuara amarach agus gaoth leis.
Beidh me ag caitheamh trathnona inniu i bhfianaise an tine, ag leamh leabhar suimiuil,
A Pickpocket's Tale: The Underworld of Nineteenth-Century New York agus babhla anraith te i m'aice.

Athbhliain faoi shean is faoi mhaise.

Wednesday, December 24, 2008

Nollaig Shona agus Mo Bhuiochas Libhse

Tá súil agam go bhfuil sibh go léir beagnach réidh anois i gcomhair na Nollag? Bhíos féin i mo shuigh é éirí na gréine inniu ag déanamh pióga beaga mince, arán sóid donn, scónaí agus ar ndóigh ag díriú ar mo liosta ‘le déanamh’, ach is cuma sa deireadh mar tagann gach rud le cheile i gceart ar an lá mór. Is aoibhinn liom na sean traidisiúnta na Nollag atá ionam ó m’óige agus leanaim leo uilig sa tír seo, chomh fada agus is féidir liom.
Bliain eile ós ár gcomhair anois agus an ceann seo ag teacht chun críche gan mhoill. Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil libhse a bhíonn ag tabhairt cuairte ar an mblog seo, ag cur ephoist chugam agus araile, saghas comhluadair na teanga ar slí amháin nó ar slí eile atá ionainn!
Bainigí go léir sult as na féilte seo i measc bhúr gclanna agus bhúr gcairde.

Thursday, December 11, 2008

Béal Tuinne


Tá scéal eile agam ó laethanta an Oireachtais. Tráthnóna amháin agus mé sa phub bhí an t-ádh liom go raibh Séamas Begley sa chomhluadar agus ní fada go rabhamar ag caint. Luaidh cara liom an tréimhse oibre a chaith Seamas le Shaun Davey anuraidh agus toradh na tréimhse ná an CD Béal Tuinne. Is duine an chairdiúil é Séamas agus thug sé cúlscéal na tréimhse sin dom; go raibh aithne aige ar an bhfile Caoimhín Ó Cinnéide ó laethanta a óige, gur mhuscail an file suim an cheoil ann agus leis sin go raibh meas nach beag aige ar an gcumadóir Shaun Davey a dhein jab iontach ag fuineadh an cheoil le filíocht Chaoimhín.
Ansin os rud é go bhfuilim i mo chónaí thar lear thug sé stair amhráin amháin ón mbailiúchán dom, Díbeartach an t-ainm atá air, Scríobh Úi Cinnéide an dán seo agus é ag smaoineamh ar a chara Pat Connor a bhí ina imirceach sna SAM blianta ó shin, ansin luaidh Séamas go raibh an Pat céanna thar n-ais i gCiarrai anois agus mar a tharla trasna an tseomra uainn sa phub céanna. (agus ansin creid nó ná creid thug sé ceacht ghearr amhranaiochta dom chomh maith go mbeinn in ann é a chanadh…...)
Leanamar ag caint tamaillín agus ag fágáil slán thug sé bronntanas gan choinne dom, cóip don CD céanna a tháinig aníos óna mhála! Caithfidh mé a rá go mbainim an taitneamh as agus ar ndóigh bím ag cleachtadh mo chuid amhranaiochta…..nuair a bhim i m aonar!
Ba bhronntanas deas é seo d’éinne aimsir na Nollag, (nó is féidir leat é a chur ar do liosta féin, nach bíonn Daidí na Nollag ana fhlaithiúlach?) Is féidir teacht air anseo.
Beal Tuinne Live at St. James Church Dingle

Thursday, December 04, 2008

Feith Grinn

Nuair a bhíonn droch scéalta ag tuargaint ort ó gach áit ní mór féith grinn a bheith agat …bíonn sé ró shimplí lagar spríde a ligint isteach. Bí dearfach agus bain sult as an saol. (nach féidir sos a ghlacadh nuair a tháthar san uaigh!)
Is maith liom an clip seo ……..


Tá sé in am anois féachaint siar ar na rúin a bhí agat ag tús na bliana, ar éirigh leat? Tá mí fágtha…

PS. 24/12...tá an clíp sin imithe!...H

Monday, December 01, 2008

Lá Altaithe: Féile Lae ... a Leanann Ceithre Lá!

Is í seo an fhéile is mó sa tír seo gan dabht. Bíonn seans ag beagnach gach éinne tamall a chaitheamh gan stró, lena chlann nó lena chairde. Bhí sé an deas anseo, tháinig cairde chugainn i gcomhair Lá Altaithe (níl aon gaol againne anseo) agus os rud é gur Sasanaigh iad ár gcairde (agus iad gan gaol ar bith sa tír seo chomh maith) tá saghas traidisiúin eadrainn anois agus tagann siad chugainn gach bhliain. Rud eile a dhéanaimid ná dul le cheile chuig scannán le cheile, gach ré bliain bíonn ceann nua sa sraith James Bond… mar sin ar aghaidh linn go Quantum of Solace. Ní raibh sé ach ceart go leor, bhaineas taitneamh as ach sílim go raibh Casino Royale i bhfad níos fearr áfach ach bhí na Milk Duds go maith. Ansin cúpla lá ciúin aige baile, laethanta na leabhar i bhfianaise na tine. Bhuail cairde eile isteach orainn ón bpub oíche Aoine agus dís eile oíche Shathairn, bhí oícheanta breátha againn leo…… bia blasta agus fíon go leor. Gan uaireadóir, gan dialann, gan liosta…. An deas.
Anois seo chugainn Féile na Nollag agus fáilte mhór roimh an sneachta.