Wednesday, May 27, 2009

Ceiliúrtha na dTeangacha in Oirthear agus in Iarthar na Tíre.

Chaitheas cúpla lá i Long Island City, Nua Eabhrac, áit ina raibh an chomhdháil North American Association of Celtic Language Teachers lonnaithe an tseachtain seo chaite. Níor thaitin an ceantar sin go mór liom ar dtús agus tar éis cúpla lá a chaitheamh ann agus seans greim bia a fháil sna bialanna deasa áitiúla, bualadh le daoine iontu chomh maith, tháinig saghas athraithe ar mo thuairim. Bhí an chomhdháil féin lonnaithe i bhfoirgneamh The Irish Center, ionad deas i Jackson Avenue, áit a raibh oiriúnach don dream beag aisteach seo a bhailigh le cheile (aisteach i slí dheas!).

Thángamar le cheile ar dtús oíche Dé Chéadaoin ach thosnaigh imeachtaí i gceart maidin Déardaoin. Bhí múinteoirí na teangacha cheilteacha eile i láthair, agus daoine le suim mhór sna teangacha seo cé nach múinteoirí iad. Is iad an Ghaeilge agus an Bhreatnais na teangacha is coitianta as an aicme seo sna SAM agus bhí sé ana shuimiúil domsa bualadh leis na múinteoirí uile eile. D’fhoghlaim a lán faoi shaol na Breatnaise faoi láthair ní h-amháin sa Bhreatain Bheag ach sa tír seo. Bhí daoine le Gaeilge na hAlban nó Gaelic, Breton agus Cornish ann chomh maith. Ní fíor teanga í Cornish níos mó áfach, dar liomsa ar aon nós, go mór mhór tar éis éisteacht le léacht fúithi. Níl inti anois ach ábhar díospóireachta agus is cosúil go mbíonn na díospóireachtaí uile seo trí mheán an Béarla!

Bhíos ag smaoineamh go mbeadh an teacht le cheile seo níos fearr thar deireadh seachtaine in ionad i lár na seachtaine. D’oir na dátaí an tseachtain seo chaite leo a bhíonn ag múineadh sna hollscoileanna nó leo siúd atá éirithe as a bpostanna. Tá aithne agam ar ana chuid múinteoirí na Gaeilge a oibríonn mar mhúinteoirí go páirt aimseartha anseo, fad is a bhíonn post lán aimseartha acu chomh maith. Ní féidir leosan cúpla lá saor a ghlac i lár na seachtaine….leis an fhirinne a dhéanamh is iadsan na príomh múinteoirí i mbeatha agus i mbeochan na Gaeilge sa tír seo agus ba bhreá liom iad a fheiscint ag ócáidí mar seo sa todhchaí.

Rachaidh mé go Portland, Oregon, maidin amárach. Beidh Lá na Gaeilge ar siúil Dé Sathairn agus is mór an phribhléid dom a bheith páirteach mar mhúinteoir ó bhunaíodh an ceiliúradh seo. Cuireann Bob Burke agus Aislinn Adams an lá iontach seo le cheile le trí bhliain anuas agus táim ag súil go mór le mo chairde ó iarthar na tíre a fheiscint arís amárach.

Beidh an ócáid lonnaithe i Marylhurst University, Portland.

Má bhíonn tú sa cheantar bí Linn!

Wednesday, May 20, 2009

NAACLT

Beidh an chomhdháil bhliantúil seo le North American Association for Celtic Language Teachers i Nua Eabhrac i mbliana. Cuirfear tús le imeachtaí anocht agus leanfaidh an chomhdháil go dtí Dé Domhnaigh le léachta srl. Tá tuilleadh eolais anseo, agus tá fáilte roimh cách. Beidh na himeachtaí uile trí mheán an Bhéarla.

Tuesday, May 19, 2009

Cluanóg GhrianmharBhíos as láthair tamaillín! Brú oibre ar dtús agus ansin gá sosa ón ríomhaire…Bhí teannáin mo chaol láimhe faoi theannas agus bhí eagla orm go dtiocfadh an diabhal galar sin gríosú na dteannán thar n-ais orm…(níor imigh sé go h iomlán ón gcéad ionsaí cúpla bliain ó shin.)

Ach bhí deireadh seachtaine bhreá agam i dtuaisceart an stáit. Ní raibh an aimsir ró mhaith ach bhí sé ceart go leor fad is a bhíos féin taobh amuigh. Bhuail stoirm orainn tráthnóna dé Sathairn agus ní dóigh liom gur chualas fearthainn chomh trom sin riamh.
Ansin maidin dé Domhnaigh tháinig an ghrian ar cuairt agus bhí cumhracht bhreá an earraigh sa ghairdín. Tá roinnt crann fia-úll agam sa ghairdín agus tá siad faoi bhláth anois mar aon le craobh liathchorcra, álainn. Is deas an cluanóg seo atá déanta acu, ach ní maireann na bláthanna ró fhada agus tá áthas orm go rabhas in ann iad a fheiscint i mbliana.


Thursday, May 07, 2009

Easpa Céille

Ní dhéanann sé ciall ar bith an aimsir a luaigh anseo, táim i mo cheap magaidh aici!
Tháinig an báisteach ag an deireadh seachtaine agus níl deireadh leis go fóill. Inniu an Déardaoin! Tá sé fuar, bhí orm stocaí a chaitheamh arís inné agus Dé Luain.
Tá mo chuaráin uaim!

Ag tagairt ar cheapa magaidh is mór an trua nach bhfuil tuismitheoirí níos fearr ag Bristol Palin. Cén cineál daoine a chuirfeadh a n-iníon álainn ós comhair an phoiblí mar seo? Nach bhfuil ciall ar bith ag ceachtar acu?

Deireadh seachtaine na Gaeilge in Esopus ag tosnú oíche amárach!