Wednesday, May 31, 2006

Luach a Bheatha?

Níor chreid mé an scéal ar dtús.

Thuas ar Everest, ag iarraidh dul chuig a gceann scríbe féine, lean dream tar éis dream thar an dreapadóir David Sharp a bhí i gcruachás agus é ag teacht aníos, gan cabhair a thabhairt dó…Ní raibh brú ar a saolta féine... ach cuireadh an stop brú ar a seansanna an mullach a fháil …

Is turas na turasóireachta anois é seo, íocann na rannpháirtí as a a bheith ann agus is cuma leo aon rud ach an éacht a bheith bainte amach acu. Cad é féinspéiseachas agus leithleachas. Tá spiorad an taiscéalta marbh le dream mar iad siúd bródúil as a gcuid gníomhaíochta i bhfianaise le bás an fhír óig sin.

Tuesday, May 30, 2006

Meitheamh!

Tús aimsir na culaithe snámh!
Nílim réidh fós.
Gach bhliain agus sinn leath trí an t-earrach téim mo smaointe chuig an samhradh agus geallaim dom féin go mbeidh mé réidh. Cosúil le beagnach gach duine eile ceapaim go mbeinn i bhfad níos fearr agus mé idir cúig agus deich bpunt níos éadroime. Ach, seo an droch rud. Chomh luath agus a thosaím ag smaoineamh mar seo, tagann ocras orm! Bím stiúgtha leis an ocras! Bíonn fonn na beorach orm le teas na gréine, níl aon dul as… Níl rud ar bith chomh deas ná G & T tar éis an lae fada ag féachaint ar an scáthláin. Bíonn uachtar reoite uaim gach oíche….Níl peaca ró-mhór é sin, ar a laghad Snickers Ice Cream Bar nó Godiva, agus cad faoi Lindt truffles. OMG!

Saturday, May 27, 2006

Tháinig áthas orm.....

Is trua liom a admháil gur tháinig áthas orm le déanaí le mífhortún daoine áirithe, …..braitheann sé ar an gcás. Nuair a chuala mé go bhfuarthas Ken Lay agus Jeffrey Skilling (Enron) ciontach i mbeagnach gach ceist sa chuairt an tseachtain seo chaite tháinig áthas orm. An méid sainte a bhíonn le feiscint i gcúrsaí gnó ní hamháin sa tír seo, ach gach áit! Cuireann sí déistin orm. Ach, mar mhode eacnamaíochta is é caipitleachas an mode is fearr, faraor bíonn an mode seo oscailte roimh saint agus is cosúil nach féidir smacht a chur uirthi.
Is féidir a rá go bhfuil an chontúirt céanna i gcónaí ann, na créatúir bochta, …bíonn an cathú i gcónaí ina bhealach! “Tá níos mó uaim!!!” (Níl sé ach nádúr daonna! Nó an bhfuil sé sin fíor ar chor ar bith?) Inniu sa pháipéar bhí cur síos ar an CEO in Home Depot agus an t eolas go bhfuair seisean $245 mhilliún ón gcomhlacht taobh istigh cúig bhliain……………An leor aon suim? $245 mhilliún!
Feicfimid arís is arís eile é, éinne atá leis nó léi an chumhacht, tagann saint san áireamh.

Monday, May 22, 2006

Inniu..ugh.

Críochnaigh mé píosa oibre aréir, beidh sé ag dul go dtí an clódóir inniu, b le D. Bhí brú orm leis an bpíosa sin le coicís anuas agus bhíos ag éirí bréan de. Chomh luath agus a chroitheas an moncaí sin ó mo ghualainn aréir tháinig slaghdán orm ina h-ionad díreach. Bhí an slaghdán ag sleamhnú sa chúlra ar feadh trí nó ceithre lá gan seans ionsaí orm. Bhíos ró gnóthach! Ach bhraitheas na comhartha, scornach tirim go leor oíche Chéadaoin agus Déardaoin, corp trom dé Sathairn ach ní raibh tinneas orm.
Ach aréir, chomh luath agus a críochnaigh mé an jab agus é slán ar na CD’s, shuigh mé le G & T (a bhí tuillte go mór agam) os comhair an teilifís ag súil le Bleak House (Bhí an DVD agam cúpla lá gan seans féachaint air). Bhraitheas ar feadh aga an ardú brí le imeacht an moncaí, ach ansin, díreach orm an srón stoptha agus na súile troma, tús le scornach tinn chomh maith. Tháinig tinneas cinn i lár na hoíche.

Inniu..ugh. Ba mhaith liom mo cheann a bhain díom agus mo chorp a líonadh le drugaí.

Monday, May 15, 2006

Dúcheist


Ar ais arís ar an ngnáth saol tar éis deireadh seachtaine bhreá ag teagasc in Esopus, NY. Traochta ar ndóigh! Bhí dream mór ann, is dócha timpeall céad nó níos mó, nílim cinnte.

Seo mo rang, nach dream an-tarraingteach ar fad iad agus gealgháireach leis. Bhí spóirt againn le cheile, gan trácht ar an gcraic idir na ranganna!
Brendan Delaney, Constantín Coutroulos, Pádraig Mullen, Séan Cahill, Mollaí bean uí Cionnaith, Séamas Mac Cába, Maitiú Tulley, Máire Ní Ceallaigh, Soisear Mac Cionnaith, Aine Johnson, Bríd De Vera, Eibhlín Zurell agus mise.
Glac duine den dream seo an pictiúr…Cé hé nó cé hí ?
Bain triail as teacht ar an bhfreagra ceart.

Tuesday, May 09, 2006

Faire!


Táim ag éirí níos fearr leis an gceamara nua seo. Chaitheas cuid de tráthnóna Sathairn ag cleachta sa ghairdín. Seo samplaí den toradh. Ní bheidh éinne slán orm ag an deireadh seachtaine na Gaeilge in Esopus! (an deireadh seachtaine seo atá ag teacht chugainn, an 12ú go dtí an 14ú.) An ghnóthach faoi láthair le gnáth obair an lae agus ag súil le sos atáim…Tá mo shúile ag éirí cearnógach ó an iomarca ama ag féachaint ar mo square headed spouse, mo ghrágheal, mo ríomhaire.

Tá rud éigin cearr anseo, níl Blogspot ag glacadh mo phictiúir!

Thursday, May 04, 2006

Oíche cheoil agus cainteBhí oíche iontach againn aréir, ár gclub céid Céadaoineacha i Dunne’s Pub, White Plains. Ceol, caint, bia blasta agus cúpla deoch, comhluadar breá! Tharla go raibh mo chara Jerry O’Sullivan, cara mór na teanga, i láthair ag seinm na píopaí uilleann le dream an tseisiúin. Cé go mbíonn ard chaighdeán ag an seisiún seo i gcónaí, aon oíche Chéadaoin, mhéadaigh a chuid ar mhaithe le ceol na hoíche. (Is féidir éisteacht ar Jerry anseo. solo recordings O'Sullivan Meets O'Farrell) Tá rud éigin faoi leith le cloisteáil i gceol na bpíopaí seo i lámha an cheoltóra éirimiúil. Go mór mhór dar liom, i gceol mall, seinnte le mothúchán………..Cloisim rian an anama ann, nó rud éigin atá ródheacair a mhíniú. Ach ag smaoineamh ar seo caithfidh mé a rá gur chuir Heather chun chiúnas lucht éisteachta an fhoirgnimh iomláin nuair a sheinn sise My Lagan Love, (a leagan féin den seana phort seo,) ar a veidhlín binn. Ba mhilis an fhuaim. Bhí tocht orainn uile ag éisteacht léi. Labhair an ceol díreach linn mar ghuth paiseanta. Is ceoltóir den scoth ise chomh maith.

Tuesday, May 02, 2006

An Mhéar Fhada

Bhí ruaille buaille timpeall na tíre inné, sna cathracha móra ach go h-áirithe. Tháinig roinnt imirceach amach ar na sráide agóid a chur in aghaidh a stádais mídhleathacha. Tuigim go mór a gcás, tá sé an deacair teacht isteach faoi scáth an dlí ón áit míchairdiúil seo. Níl córas ann. Nochtar an t-iarratais stádas an imircigh, mar sin bíonn drogall ar cách iarratas ar bith a dhéanamh. Ní nach ionadh. Ach cheapas gur nochtaigh imeachtaí inné an falla gloine atá idir sinn atá lonnaithe anseo le cártaí glasa agus an dream nach bhfuil cartaí acu. Cuirtear bolscaireacht amach sinn a mhealladh isteach agus tacaíocht a thabhairt, “Lá gan Imirceacha” a tugtar air, ach dáiríre ní raibh suim dá laghad agamsa a bheith páirteach, an scéal céanna ó mo chairde. Ní hé le rá nach bhfuil trua againn dóibh siúd, ach ba amaideach an smaoineamh go mbeimis in ann a bheith ar na sráide ag taobhú leo. Bhí orainn dul ar obair.
Ach fadhb mhór í seo agus ag éirí níos measa. Tá páirt ag an lucht imirce seo i saol mór na tíre agus ba cheart luach a saothair a aithint agus meas a bheith ag an rialtas orthu, tá sé tuillte acu. Is dócha go bhfuil an rialtas láithreach ag iarraidh í a chur ar an méar fhada, go dtí go bhfuil sí fágtha don chéad dream eile a réitigh. Í seo agus an praiseach atá déanta acu in Iraq. Feicfimid.


Oíche cheoil agus cainte amárach. Club an Chéad Chéadaoin i Dunnes Pub. 15 Shapham Place, White Plains, NY.

Monday, May 01, 2006

Molann an Obair an Fear

Chaitheas uair maidin Sathairn ar chlár radio sa stáisiún WFUV, (lonnaithe in Ollscoil Fordham, sa Bhronx, NY.) Is stáisiún poiblí é WFUV, mar sin ní bhíonn airgead ag teacht isteach chucu ó bhfógraíocht. Bíonn ar na craoltóirí féine uair nó dhó sa bhliain, a impí ar a lucht éisteachta, deontas, nó costas bhaill, a chur chucu a gcláir difriúla a choimeád i mbeatha. Sin an fáth go rabhas ann, beo ar an aer, cabhair a thabhairt leis an jab sin, bailiúchán airgid ar son clár áirithe.
Míle Fáilte an t-ainm atá ar an gclár agus is é Séamas de Bláca an craoltóir le breis agus 25 bliana anuas. Tá fan club mór aige cheana féin agus ní raibh orm a dhéanamh ach chomh tábhachtach agus atá a dtacaíocht, (i bhfoirm airgid) a chuimhneamh dóibh, agus bhíos lán sásta é sin a dhéanamh.
Is é cuspóir an chláir ná an teanga a chur in iúl i slí taitneamhach timpeall an trí state area. Ní bhíonn an clár trí mheán na Gaeilge go hiomlán mar, dar le Séamas, tá roinnt dá lucht éisteachta gan focal Gaeilge ar bith acu ach fos féin baineann siadsan an-taitneamh as an gclár agus as an gcumaisc a bhíonn le fáil ann. Bíonn míle fáilte roimh cách le suim acu i gcultúr na ngael. Cloistear ceol, scéalta stairiúla agus samplaí den teanga trí comhrá beo nó ó CD’s agus téipeanna atá ar an margadh faoi láthair ar an gclár seo. Meascán idir sean-nós agus amhránaíocht chomhaimseartha, nuacht faoi chúrsaí na teanga in Éirinn agus anseo sna SAM agus gach ní eile maidir leis an teanga…leabhair, údair ar leith agus a gcuid saothair, filíocht. Is clár faoi leith é agus moladh mór tuillte ag Séamas dá bharr. Blaiseadh na hEireann. Ní chreidfeá an méad ama a chaitheann sé agus an méad eolais a scaipeann sé ó seachtain go seachtain. Bíonn sé i gcónaí toilteanach tacaíocht a thabhairt chuig lucht na teanga agus a n-eachtraí timpeall na haite, bolscaireacht a dhéanamh dúinn srl agus táim ana bhuíoch de as sin.
Is rud iontach é go bhfuil an Ghaeilge le cloisint ar chlár raidió poiblí i NYC.
Tuilleadh eolais nó is féidir éisteacht ar an gclár féin sa chartlann: Wfuv.org. Féach ar chlé: Celtic Sounds/Míle Fáilte 90.7 fm