Tuesday, November 04, 2008

Thar n-Ais ón Oireachtas agus Fós Beo!

Bhí deireadh seachtaine iontach agam ag Féile na Samhna i gCathair Chorcaigh. Deirtear go raibh timpeall 10 míle daoine páirteach ó tús go deireadh agus ní chuireann sé sin ionadh orm...agus Gaeilge amhain idir óg is aosta.......... Tá ana chuid le scríobh agam faoi, maraon le pictiúir a chur suas anseo agus araile, déanfaidh mé píosa de gach lá.

Ceol, Amhránaíocht, Gaeilgeoireacht, Rince, Comhluadar…………ganntanas codlata…….. cuirfidh mé tús le seo a bhfuaireas ó Daithi MacLaughlin inné faoi oíche Dé Sathairn ag Club na Féile. Táimse ansin! Féach go géar agus feicfidh tú mé…. faoi draíocht asarlaí cheoil: Stephen Doherty ….(mar a dúirt cara liom cana thaobh nach raibh na fir óga chomh tarraingteach sin nuair a bhíomarna sa Ghaeltacht agus sinn inár n-deagóirí? Ochón.)

No comments: