Wednesday, December 24, 2008

Nollaig Shona agus Mo Bhuiochas Libhse

Tá súil agam go bhfuil sibh go léir beagnach réidh anois i gcomhair na Nollag? Bhíos féin i mo shuigh é éirí na gréine inniu ag déanamh pióga beaga mince, arán sóid donn, scónaí agus ar ndóigh ag díriú ar mo liosta ‘le déanamh’, ach is cuma sa deireadh mar tagann gach rud le cheile i gceart ar an lá mór. Is aoibhinn liom na sean traidisiúnta na Nollag atá ionam ó m’óige agus leanaim leo uilig sa tír seo, chomh fada agus is féidir liom.
Bliain eile ós ár gcomhair anois agus an ceann seo ag teacht chun críche gan mhoill. Ba mhaith liom mo bhuíochas a ghabháil libhse a bhíonn ag tabhairt cuairte ar an mblog seo, ag cur ephoist chugam agus araile, saghas comhluadair na teanga ar slí amháin nó ar slí eile atá ionainn!
Bainigí go léir sult as na féilte seo i measc bhúr gclanna agus bhúr gcairde.

No comments: