Wednesday, May 20, 2009

NAACLT

Beidh an chomhdháil bhliantúil seo le North American Association for Celtic Language Teachers i Nua Eabhrac i mbliana. Cuirfear tús le imeachtaí anocht agus leanfaidh an chomhdháil go dtí Dé Domhnaigh le léachta srl. Tá tuilleadh eolais anseo, agus tá fáilte roimh cách. Beidh na himeachtaí uile trí mheán an Bhéarla.

No comments: