Wednesday, June 10, 2009

An Fhulaingt agus an Fhulangacht

Mar atá ráite agam cheana anseo coimeádaim i dteagmháil le cúrsaí in Éirinn i slite éagsúla, ceann amháin dóibh siúd ná go bhfaighim an Irish Times, eagrán an tSathairn, sa phost gach dé Mháirt. Ar theacht abhaile dom an tseachtain seo chaite bhí an teagrán os mo chomhair ach faraor bhí sé deacair dom leamh faoi thuairisc uí Riain agus na paistí a bhí faoi chúram an stáit san aois seo chaite. Tá sé do creidte an slad seo ar anamacha na bpáistí agus na ndílleachtaí bochta seo, tá a fhios ag cách go bhfuil na scéalta fíor agus go rabhadar fíor ag an am san. Cén saghas ainsprídí a bhí i gcroíthe na mac mallachtán seo a thug drochíde do na páistí seo? Anois ag léamh Fintan Ó Toole an tseachtain seo tugann sé cuntas maith dúinn ag iarraidh a mhíniú an tslí ina bhfuair an chléir a gcuid cumhachta ó rialtas na hÉireann agus an tslí ina tá sé fós ag cuid acu, greim an fhir báite uirthi…..
Bhí mórshiuil inniu.

No comments: