Friday, February 18, 2005

Am a chur amu inné

Ní raibh Cian in ann a chéad ceadúnas tiomaint a fháil fós mar ní raibh an tám aige dul go dtí an DMV an scrúdú scríobhnóireachta a dhéanamh agus é gnóthach gach lá tar éis scoile. Is é seo an rud is tabhachtaí dá shaol aige faoi láthair sílim. Mar sin rinne sé coinne dul inné ach ag deireadh thiar thall níor chuaigh sé de dheasca coinne eile a bhí déanta agamsa dó lena orthodonctist. (Níor fhéach sé ar an bhfeilire nuair a dhein sé a choinne féin.) Tar éis teacht ar ais ón bhfiachlóir duirt sé go féidir linn dul go Peeksill DMV (leathuair ón mbaile) D'fhéach sé ar an suíomh idirlíon agus fuair sé an t-eolas gur sceith díon an fhóirnimh sin agus go raibh an oifig dúnta. "Tá fórsa éigin i m'éadan" agus é ag olagón. Ansin fuair sé amach go raibh oifig eile ann i Pawling, baile beag timpeall leathuair ó thuaidh uainn. Ar an idirlíon deartear go raibh an oifig seo oscailte go dtí 4 30 i.n.. Chuir sé scairt orthu agus ar an téip deirtear go raibh an oifig oscailte go dtí 4 45 i.n. Hmm...OK. Ní raibh sé ag an am seo ach cúpla nóiméad tar éis 3 30 agus gan mhoill bhíomar sa chart i dtroe an tuaiscirt agus é gealgháireach. Shroiceamar an oifig ag 4 05 agus bhí fógra ar an ndoras a mhínigh go ndúnann an oifig seo ag 4 00 agus nach mbíonn sé ar oscailte ach amháin Dé Mairt agus Déardaoin sa seachtain. Os rud é go bhfuil sé ag imeacht ar saoire seachtaine ó thuaidh inniu tá an-diomá air, fadhb ar bith eile sa domhan! Dar leis. Ní bheidh sé in ann an diabhal rud a fháil le tamall gearr eile. Ní cúis bhróin domsa é sin ach is pian sa tóin amach is amach é an t-eolas mícheart seo faoin amanna oscailte, fíu ar a dteachtaireacht ghutháin féin.

No comments: