Thursday, February 17, 2005

Cairn Páipéar

Anois, ar ais ag obair tar éis an tréimhse sin in Eirinn tá orm dul trí an carn páipéar atá ar mo dhesk. An-deacair diriú ar aon rud ar bith nuair atá cuma ar an oifig go raibh tornado tríd. D'fhagas roinnt phaipéir in ngach áit an tseachtain seo chaite.....Chomh maith le mo ghnáth obair níl an tarna rogha agam inniu ach obair a chur isteach ar mo ranganna gaeilge a bheidh ar siúil ag an deireadh seachtaine seo in Esopus, NY. .......
Ní raibh éinne anso in ann mo camera a réitigh, bhí brón orm nuair nach raibh sé ag obair agus mise ag an bposadh, cheapas gur ar Eoghan a bhí an locht; bhí sé ag glacadh pictiúiri dá phuiscín, Banba, seachtain nó dhó o shin, nuair a bhí sí ina codladh sa tarraiceán stoca atá aige.

No comments: