Sunday, August 24, 2008

Seachtain na Gaeilge in Esopus NY

Tá an tseachtain ag tosnú anocht! Beidh mé i mo mhúinteoir ann ach ní féidir liom dul anocht. Beidh mé ann luath amaireach in am bhricfeasta agus beidh an chéad rang ag tosnú ar a naoi a chlog. Beidh cúig rang Gaeilge ag gach leibhéal in aghaidh an lae, trí cinn le múinteoir agus dhá cheann don dream ina aonar, seans acu dul thar na h ábhair a bhí acu sa rang agus cleachtadh a dhéanamh le cheile. Ranganna cheoil agus damhsa chomh maith agus gníomhaíochtaí difriúla gach oíche. Oibríonn an clár seo go han mhaith. Beidh spraoi ag cách.

1 comment:

Bryce said...

This is a very interesting blog overall. I enjoyed it a lot.

Here's a great Irish site you might enjoy:

Gaeilge wiki browser